Yrityksen arvonmääritys - Asuntopehtoori LKV

Yrityksen arvonmääritys

Nopea tapa ryhtyä yrittäjäksi on ostaa yritys. Säästät paljon aikaa ja vaivaa, jotka menee yrityksen rakentamiseen.

Mutta mikä on hintalappu, miten yrityksen arvo määritellään?

Luonnollisesti asia kiinnostaa myös yrittäjää,  joka ei ole myymässä. Mikä on bisnekseni arvo? Paljonko voisin saada tästä jos kuitenkin myisin?

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvo voidaan määritellä pitkälti samoilla työkaluilla kuin asuntojenkin:

 1. Tuottoarvomenetelmä
 2. Substanssiarvomenetelmä
 3. Vertailukauppamenetelmä
 4. Verottajan menetelmä

Tuottoarvomenetelmä

Nimensä mukaisesti yrityksen arvo määräytyy sen tuottamien tuottojen perusteella. Yritykselle määritetään arvostuskerroin, riippuen sen alasta, tulevaisuuden näkymistä, henkilöstöstä ja johdosta, prosesseista ja monesta muusta asiasta.

Arvostuskertoimella saadaan laskettua yritykselle arvo yksinkertaisesti kaavalla arvo = tulos * kerroin.

Jos kertoimeksi määrittyy 5 ja yrityksen tulos on 200 000 euroa, on yrityksen arvo 1 000 000 euroa.

Osakesijoittajille tuttu P/E-luku tarkoittaa samaa asiaa käänteisesti. Se kertoo siis kuinka monessa vuodessa (tuloksen pysyessä muuttumattomana) sijoitus maksaa itsensä takaisin.

Näin ollen mitä isompi tulos, sitä arvokkaampi firma. Ja mitä isompi arvostuskerroin, sitä arvokkaampi firma.

Tuottoarvomenetelmää ei kuitenkaan ole yksinkertaista määritellä. Tilinpäätöksistä näemme paljonko tulosta on tehty menneisyydessä, mutta miten on jatkossa?

Jos ostajana uskot, että yrityksen tulos tulee kasvamaan paljon tulevaisuudessa, olet valmis maksamaan isompaa kerrointa. Juuri tämän vuoksi Teslan osakkeen hinta on korkea sen nykytulokseen nähden: sijoittajat uskovat tuloksen paranevan huikeasti tulevaisuudessa.

Pienyrityksistä puhuttaessa kertoimet ovat yleensä haarukassa 3-10.

Isommat vakiintuneet yritykset voivat saada kertoimen 10-15 ja pörssiyritysten kertoimet ovat tyypillisesti 10-20 haarukassa, joskin tähän vaikuttaa moni seikka.

Tässä on tärkeä tiedon jyvänen. Mitä isommaksi, stabiilimmaksi, systemaattisemmaksi ja vähäriskisemmäksi saat yrityksesi rakennettua, sitä isompaa kerrointa ostaja on valmis maksamaan. Eli sitä arvokkaampi yrityksesi on.

Ajatellaan yksinyrittäjää, vaikkapa parturia. Koko liiketoiminta makaa hänen harteillaan. Yrityksen arvo ostajalle on melko matala ja kauppa voikin olla käytännössä mahdoton.

Kuvitellaan kuitenkin, että kauppa tehtäisiin. Ostajalla on ainakin seuraavat riskit:

 • Myyjä on saanut rahat tililleen, mitä jos hän lopettaa hiusten leikkuut?
 • Mitä jos hänelle sairastuu?
 • Kaupanteossa hänen asemansa muuttuu yrittäjästä työntekijäksi, miten käy motivaation?
 • Mitä jos hän perustaa kilpailevan yrityksen?

Osan näistä voi klaarata sopimuksilla, mutta jos jokin näistä realisoituu, yrityksen tulotaso romahtaa. Jos ostaja osti yrityksen vaikkapa kahden kertoimella, käy pahimmillaan niin, että ostaja menetti kahden vuoden tuloa vastaavan summan rahaa.

Tämän vuoksi tällaista liiketoimintaa on lähes mahdoton myydä. Kukaan ostaja ei halua ottaa näitä riskejä.

Sen sijaan jos yritys on rakennettu fiksusti ja sen asema on vakiintunut ja liiketoiminta stabiilia, voi se olla hyvinkin houkutteleva ostokohde.

Asetu hetkeksi ostajan asemaan ja mieti mitä asioita arvostaisit ostaessasi yritystäsi?

Arvoa nostavia seikkoja on ainakin:

 • Yrityksellä on hyvä maine, hyvät tuotteet ja valoisa tulevaisuus
 • Yritys ei ole yhden ihmisen varassa
 • Toiminta on ammattimaista
 • Liiketoiminta toimii prosessien kautta, mm.:
  • HR-prosessi
  • Tuotantoprosessi
  • Talousprosessi
 • Jokainen työntekijä on osaava, motivoitunut ja oikeassa asemassa
 • Yrityksellä ja työntekijöillä on selkeät tavoitteet ja suunnitelmat

Nämä kaikki vähentävät ostajan riskiä yrityskaupassa. Vaikka yrittäjä lopettaisikin ja veisi mennessään muutamia henkilöitä, mahdollistaa selkeät prosessit uusien työntekijöiden tehokkaan rekrytoinnin ja perehdytyksen.

Tuottoarvomenetelmä on todella arvokas sitä ymmärtävälle yrittäjälle. Jos yritys toimii alalla, jonka tuloskerroin on tyypillisesti 5, on jokainen euro tuloksessa viiden euron arvoinen. Samoin jokainen säästetty euro on viiden euron arvoinen.

Tämä on käsittämätön rahantekokone, kun yritystä kasvattaa, hoitaa ja vaalii oikein.

Jos siis suunnittelet myyntiä eli exitiä, rakenna firmasi oikein.

Jos yrityksellä on kiinteää omaisuutta, tai vaikkapa rahaa tilillä, ei niitä lasketa mukaan tuottoarvomenetelmään. Ensin siis lasketaan yrityksen arvo tuloksen kautta kertoimella ja tämän päälle lisätään kiinteä omaisuus ja kassavarat (vähennettyinä veloilla).

Tuottoarvoa voi laskea myös tuottovaatimuksen kautta. Pienosakeyhtiöiden tuottovaatimus on yleensä noin 15 %. Tämä on luonnollisesti vahvasti riippuvainen toimialasta.

Jos yrityksen viimeisen kolmen vuoden tuloksen keskiarvo on 125 000 euroa, saadaan tuottovaatimuksen kautta laskettuna yrityksen arvoksi:

125 000 € / 15 % = 833 000 €.

Mitä pienempään tuottoon sijoittaja tyytyy, sitä korkeamman hinnan hän voi maksaa yrityksestä. Samahan pätee asuntoihin. Jos tyydyt neljän prosentin tuoton sijaan kolmeen prosenttiin, voit maksaa korkeamman hinnan.

Substanssiarvomenetelmä

Tämä on varsin suoraviivainen tapa arvottaa yritys. Lyhykäisyydessään substanssiarvo on varat miinus velat. Tämä arvostusmenetelmä sopii hyvin esim. sijoitusasuntoja omistavaan yhtiöön. Yrityksen arvo on käytännössä asuntojen arvo vähennettynä niihin kohdistuvilla veloilla.

Joskus kiinteän omaisuuden arvoa on vaikea määrittää. Mitä epälikvidimpi omaisuus on, sitä vaikeampaa arvoa on määrittää. Tästä muuten johtuu se, että likvidistä omaisuudesta ollaan valmiit maksamaan pieni preemio.

Substanssiarvo onkin yleensä osakeyhtiön ns. minimihinta. Tätä halvemmalla sitä ei ole järkeä myydä koska vaihtoehtona on myydä omaisuus pois.

Voi olla niinkin, että substanssiarvo on negatiivinen. Näin voi käydä jos vaikka asunnon arvo laskee alle siihen kohdistuvan velan määrän. Tai mikäli yritys valmistaa tuotteita, jotka varastossa muuttuvat käyttökelvottomiksi.

Tällaisessa tapauksesa yrityksen tuottoarvosta vähennettäisiin negatiivinen substanssiarvo (aivan kuten tuottoarvoon lisätään positiivinen substanssiarvo).

Pörssisijoittajille tämä on tutummin P/B-luku eli price per book value. Hinta suhteessa kiinteän omaisuuden arvoon. Teoriassa, mikäli tämä luku on alle yhden, on yritys myynnissä halvemmalla kuin sen omaisuuden arvo on.

Tällaiseen arvostukseen on yleensä syy, kuten huonot näkymät liiketoiminnan puolella.

Vertailukauppamenetelmä

Vertailukauppamenetelmässä verrataan yritystä toisiin samanlaisiin yrityksiin, joista on jo tehty kauppoja tai joiden arvo on tiedossa.

Mutta tässä se isoin haaste onkin. Yrityskauppoja tehdään vähän ja kun tehdään, niiden yksityiskohtia ei julkaista.

Identtistä yritystä ei olekaan, mutta yhteistä kosketuspintaa voi hakea vertailemalla tunnuslukuja keskenään ja painottamalla niitä fiksusti huomioiden yritysten erilaisuudet.

Jos vaikkapa kahden yrityksen liikevaihto on samassa suuruusluokassa, mutta toisen tulos on paljon huonompi, on syytä ymmärtää mistä tämä johtuu. Jos selkeä syy löytyy, vaikuttaa se arvostukseen.

Samoin käyttökate, tulos, oma pääoma jne. on hyvä suhteuttaa yritysten hintoihin.

Vertaile myös vastaanvalaisten myytävien yritystyen pyyntihintoja selailemalla myyntisivustoja.

Ja jos ei muuta, niin tätä menetelmää käyttäen saa ainakin argumenttejä kauppaneuvotteluihin.

Verottajan menetelmä

Verokarhun menetelmä on simppeli. Verottajalle yrityksen käypä arvo on substanssiarvon ja kolmen vuoden tuottoarvon keskiarvo.

Kun edellämainitun yrityksen substanssiarvo 1 500 000 euroa ja sen kolmen vuoden tuottoarvo on 833 000 euroa, on käypä arvo näiden keskiarvo eli 1 167 000 euroa.

On kenties mahdollista perustella verottajalle miksi juuri sinun yritykseen ei sovi käyttää 15 % tuottovaatimusta.

Intressesi riippuu mitä olet tekemässä. Jos olet tekemässä sukupolvenvaihdosta, haluat näyttää mahdollisimman alhaista yrityksen arvoa. Jos taas olet myymässä ulkopuoliselle, haluat näyttää mahdollisimman korkeaa arvoa.

Jossain tilanteessa taas ostaja on valmis maksamaan markkinahintaa enemmän. Esimerkiksi voi olla perusteltua ostaa kilpailija pois markkinoilta vaikka sitten pitäisi maksaa ylihintaa. Vähemmän kilpailua parantaa ostajan oman liiketoiminnan kannattavuutta ja sitä kautta arvoa, jota voi syntyä enemmän kuin mitä ylihintaa maksettiin.

Käytit mitä tahansa arvonmääritysmenetelmää, varaudu siihen, että kauppaneuvotteluissa kestää. Asunnon ostaminen on suoraviivaista, mutta yrityksen ei. Liikkuvia osia on kymmeniä, eikä vähäisempänä yrittäjän luonne ja tunneside yritykseensä.

Jaa eteenpäin:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Miika Vuorensola

Yrittäjä, DI, LKV, LVV

Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Miika on toiminut vuokranantajana yli 18 vuotta. Hänelle tärkeitä arvoja ovat hyvä vuokranantajuus sekä reilu peli puolin ja toisin.

miika@asuntopehtoori.fi

Etsitkö sijoitusasuntoa?

Kauttamme löydät asuntoja, jotka eivät ole aktiivisessa myynnissä. Lähetä sähköpostiosoitteesi ja ilmoitamme uutiskirjeellä potentiaalisista kohteista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *