Asuntopehtoori LKV:n Takuuvapaa-palvelu

Takuuvapaa-palvelun tarkoitus on tarjota vuokralaiselle mahdollisuus vuokrata asunto ilman, että hänen tulee maksaa vakuutta vuokranantajalle. Vuokralainen maksaa kuukausimaksua palveluntarjoajalle eli Asuntopehtoori LKV:lle ja Asuntopehtoori LKV takaa vakuuden vuokranantajalle. 

Mikäli vakuutta pitää realisoida vuokrasuhteen päättyessä (esim. huonosti tehdyn loppusiivouksen vuoksi 250 euroa), maksaa Asuntopehtoori LKV kyseisen 250 euroa vuokranantajalle. Tämän jälkeen Asuntopehtoori LKV perii 250 euron summaa vuokralaiselta regressioikeutensa perusteella.

Kyseessä on siis palvelu, ei vakuutus. Toisin sanoen, vuokralainen ei voi siirtää vuokrasuhteen velvoitteitaan Asuntopehtoori LKV:lle missään muodossa. Viime kädessä siis vuokralainen vastaa kaikista vuokrasopimuksen velvoitteista, kuten vuokranmaksusta ja asunnon kunnossa pitämisestä sekä hyvästä loppusiivouksesta.

Palvelun hinta on kiinteä 20 €/kk riippumatta siitä, mikä on vakuuden suuruus (max. 2000 €). Palvelun avausmaksu 35 € maksetaan kertaluontoisesti ennen muuttoa.

Vuokrasopimukselle kirjataan vakuuden suuruus. Tyypillisesti vakuus on kahden kuukauden vuokraa vastaava summa. Esimerkiksi jos vuokra on 600 € ja vakuudeksi on sovittu 1200 €, kattaa tämä Takuuvapaa-palvelu maksut 1200 euroon asti. Eli jos vuokrasuhteen päättyessä on esimerkiksi yksi vuokra maksamatta (600 €) ja asuntoa joudutaan kunnostamaan 700 eurolla, on summa 1300 €. Näin ollen Asuntopehtoori LKV maksaa vuokranantajalle 1200 € (sovittu vakuus) ja loput 100 € jää vuokranantajan perittäväksi vuokralaiselta.

Vuokranantajan tulee toimittaa Asuntopehtoorille selvitys ja näyttö vuokralaisen sopimusrikkomuksesta ja tästä vuokrantajalle syntyneestä vahingosta (esimerkiksi näyttö korjaus- ja siivouskustannuksien perusteesta ja määrästä valokuvin, asiantuntijalausunnoin ja/tai kustannusarvio sekä virallinen kolmannen osapuolen lasku/kuitti, josta käy ilmi syntyneen vahingon määrästä aiheutunut kulu.

Koska kyseessä on palvelumaksu, ei 20 €/kk maksua palauteta vuokralaiselle, ei myöskään siinä tapauksessa, että vuokralainen tulisi maksaneeksi koko vakuuden suuruisen summan palvelumaksujen kautta. Kyseessä ei siis ole osamaksu.

Takuuvapaa-palvelun voi päättää koska tahansa maksamalla vuokranantajalle vuokrasopimuksessa sovitun vakuuden suuruisen summan. Tällöin vuokrasuhteen päättyessä tämä vakuus palautetaan vuokralaiselle, olettaen, että sitä ei tarvitse realisoida esim. loppusiivoukseen. Tällöinkään ei palauteta maksettuja kuukausimaksuja.

Takuuvapaa-palvelu päättyy automaattisesti heti kun vuokralainen on suorittanut vuokranantajalle kaikki vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteensa tai 1 kuukauden kuluttua vuokrasuhteen päättymisestä, minä aikana vuokranantajan tulee ilmoittaa dokumentoidut vaateensa Asuntopehtoori LKV:lle.

Takuuvapaa-palvelu ei kata osapuolille aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

Takuuvapaa-palvelu koskee vain tätä vuokrasopimusta. Mikäli vuokrasopimukseen tehdään muutoksia, lakkaa Takuuvapaa-palvelun voimassaolo.

Vuokralaisen tulee ilmoittaa Asuntopehtoorille (toimisto@asuntopehtoori.fi), kun Takuuvapaa -palvelu päättyy vuokrasopimuksen loppuessa tai maksettaessa vakuus. Mikäli Asuntopehtoori ei saa tietoa Takuuvapaa -palvelun päättymisestä, jatkuu laskutus ja asiakkaalle tulee lisäkuluja maksumuistutuksista.

Katso vapaat vuokra-asunnot 

 

Lisätietoa takuuvapaapalvelusta saat ottamalla meihin yhteyttä:

toimisto@asuntopehtoori.fi