Asuntopehtoori LKV:n vuokratakuu

Vuokratakuu takaa tällä sopimuksella välitetyn vuokralaisen vuokranmaksun ensimmäisen 12 kuukauden ajan, mikäli vuokrasuhteeseen on sovittu vähintään yhden kuukauden vuokravakuus ja vakuus on suoritettu.

Asuntopehtoori LKV maksaa vuokralaisen maksamasta vakuuden suorituksesta alkaen 12 kuukauden aikana maksamatta jätetyt vuokrat, joista on tiedotettu Asuntopehtoori LKV:tä seuraavasti. Vuokranantajan tulee muistuttaa itse vuokralaista maksamattomasta vuokrasta viimeistään 7 vuorokauden kuluessa eräpäivästä. Mikäli vuokrasuhteella on takaaja, tulee vuokranantajan olla yhteydessä myös takaajaan maksamattomista vuokrista. Asuntopehtoori huolehtii vuokranmaksuun liittyvät maksumuistutukset sekä yhteydenpidon vuokralaiseen vain siinä tapauksessa, että vuokranantajalla on käytössä Huolenpitopalvelu

Toimeksiantajan tulee lisäksi ilmoittaa kirjallisesti Asuntopehtoori LKV:lle aikaisintaan 14 päivän kuluessa ja viimeistään 21 päivän kuluessa kyseisen vuokran eräpäivästä. Maksuajankohta on vuokrasuhteen päätyttyä kun tarkka avoinna oleva summa on tiedossa. Vuokratakuu kattaa vuokralaisen maksamattomat vuokrat, mutta ei kuitenkaan mahdollista sopimussakkoa.

Kun vuokralainen suorittaa vuokran vuokranantajalle, suorittaa vuokranantaja sen takaisin Asuntopehtoori LKV:lle.

Vuokranantaja valtuuttaa Asuntopehtoori LKV:n kaikkiin tarpeellisiin perintätoimiin koskien ko. vuokralaisen maksamattomia vuokria. Asuntopehtoori LKV:llä on oikeus periä nämä vuokrat perimiskuluineen ja viivästyskorkoineen itselleen välittömästi, kun ne on maksettu vuokranantajalle.

Vuokrasuhteen päättyessä Asuntopehtoori LKV:llä on oikeus periä vuokravakuudesta ne Asuntopehtoori LKV:n vuokranantajalle maksamat vuokrat, joita ei vielä ole palautettu Asuntopehtoori LKV:lle.

Vuokranantajan ei tule missään nimessä ilmaista vuokralaiselle, että hän hyväksyy vuokranmaksun myöhästymisen tai laiminlyönnin. Vuokratakauksen voimassaolo lakkaa, mikäli vuokranantaja sopii vuokranmaksuun liittyviä asioita Asuntopehtoori LKV:n välityksellä laaditusta kirjallisesta vuokrasopimuksesta poikkeavasti. Esimerkiksi vuokran eräpäivää ei saa siirtää tai muutoin sopia, että vuokralainen maksaisi vuokran myöhemmin kuin eräpäivänä. Mikäli Asuntopehtoori LKV:n laatimaan vuokrasopimukseen tai sen osapuoliin sovitaan muutoksia, lakkaa vuokratakuu olemasta voimassa.

Mikäli vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun, sitoutuu vuokranantaja välittömästi purkamaan vuokrasuhteen kun se on lain mukaan mahdollista.

Tämä vuokratakuu päättyy heti kun tällä toimeksiantosopimuksella välitetty vuokrasuhdekin päättyy.

 

Lisätietoa vuokratakuusta saat ottamalla meihin yhteyttä:

toimisto@asuntopehtoori.fi