Muutostyölomake

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Tavoitteena on turvata sekä remontintekijän että muiden osakkaiden oikeudet.

Ennen muutostyöilmoituksen laatimista osakkaan tulee varmistaa seuraavat asiat:

  • Muutostyön luvanvaraisuus rakennus- ja toimenpideluvan osalta.
  • Purettavien materiaalien asbestipitoisuuden selvittäminen. Tämä selvitysvaade koskee ennen vuotta 1994 valmistuneita rakennuksia.

Osakkaan asbestiohje

Muutostyöilmoituksen keskimääräinen käsittelyaika on noin 1-2 viikkoa niiden ilmoitusten osalta, jotka eivät vaadi esimerkiksi taloyhtiön hallituksen erillistä käsittelyä. Prosessin nopeuttamiseksi muutostyöilmoitus tulee laatia mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

HUOM! Muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on hyväksytty. 

Taloyhtiöllä on mahdollisuus nimetä muutostyölle valvoja, josta syntyvistä kustannuksista vastaa osakas.

Osakkaan tehtävä on ilmoittaa muutostyön valmistumisesta isännöintitoimistoon, jonka jälkeen se voidaan merkitä huoneiston isännöitsijäntodistukseen.

Yksityiskohtainen kunnossapito- ja muutostyöopas